Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015

MVO in 2015

Bierbrouwerij Bavaria is al 300 jaar in het Brabantse Lieshout gevestigd en wordt inmiddels geleid door de 7e generatie van de familie Swinkels. Zoals de familie zelf zegt: we hebben het bedrijf in bruikleen van de kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dus dat we zuinig op onze spullen zijn en altijd kijken naar de lange termijn. Duurzaamheid valt of staat met de betrokkenheid van het bedrijf.

Ook hebben wij dit jaar de prijs voor beste familiebedrijf van de wereld in de wacht gesleept. Wij zijn ongelofelijk trots op het behalen van de IMD-Lombard Odier Global Family Business Award 2015. Het winnen van deze prestigieuze prijs is een erkenning voor de unieke manier waarop wij binnen en buiten Bavaria met elkaar omgaan. Het is dan ook geen toeval dat sommige mensen hun hele leven bij Bavaria werken.

 LEES vooRWOORD 

 Zorg voor mens & omgeving 

Veilig werken

Een veilige basis
Een veilige werkomgeving is de basis voor duurzame inzetbaarheid. Bij Bavaria is dit niet alleen een wettelijke plicht, maar een verantwoordelijkheid die onlosmakelijk is verbonden met onze familiewaarden: zorg voor elkaar en een blijvende relatie.
Iedereen draagt verantwoordelijkheid in het creëren van een gezonde veiligheidscultuur, van directie tot bezoeker. Dit gaat niet vanzelf. Daarom hebben wij de afgelopen jaren sterk ingezet op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen Bavaria.
Onze doelstelling: nul ongevallen met verzuim in 2017.

LEES ARTIKEL OVERZICHT

 


Zorg voor mens & omgeving

Generatieregeling

Wij willen dat mensen werk doen dat past bij hun leeftijd. Daarom starten we in 2016 met een nieuwe generatieregeling. Zestigplussers kunnen hiermee tot hun 67e voor 50% gaan werken met behoud van 85 tot 100% van hun inkomen. Wij doen dit samen USG People en zijn hiermee de eerste in Nederland. Deze regeling creëert waarde voor alle stakeholders: de 60-plusser behoudt zijn inkomsten en gezondheid, ons verzuim gaat omlaag, de werkgelegenheid voor jongeren in de regio gaat omhoog en de vakbonden zijn blij omdat medewerkers meer ruimte krijgen om het verloop van hun loopbaan naar eigen inzicht in te vullen. Ook sluit dit plan aan bij de wens van de overheid om meer mensen vrij te maken voor het geven van mantelzorg.

 LEES ARTIKEL OVERZICHT

Verantwoord omgaan met water

Boer Bier Water

Boeren en brouwers
Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de brouwerij. Veel boeren in onze regio zijn afhankelijk van grondwater voor de irrigatie van landbouwgronden, onttrokken uit bronnen waar ook wij gebruik van maken. Akkers op hoger gelegen zandgronden hebben last van verdroging in de zomer. Boeren zijn hierdoor genoodzaakt meer grondwater te onttrekken om schade aan gewassen te voorkomen. Wij verwachten dat het risico op droogteschade door klimaatverandering in de toekomst steeds groter wordt. Ook gebruiken boeren kunstmest op hun akkers, met uitspoeling van schadelijke stoffen naar de bodem en het grondwater als gevolg. Dit alles veroorzaakt een toenemende druk op de kwaliteit en beschikbaarheid van het grondwater waar wij ons bier mee brouwen. Wij kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Daarom is Bavaria in 2012 gestart met het project Boer Bier Water. De ambitie: het toekomstbestending maken van de waterhuishouding en bodemkwaliteit in onze regio, samen met boeren, de overheid en het Brabantse bedrijfsleven.

LEES ARTIKEL OVERZICHT

 


Verantwoord omgaan met water

Boer Bier Water in Afrika

Ook in Ethiopië willen we boer, bier en water samenbrengen. Daarom zijn we vorig jaar in gesprek gegaan met boeren in de buurt van onze brouwerij. Wij leveren nu aan ongeveer 60 families gereinigd afvalwater voor hun gewassen en dieren.

LEES ARTIKEL OVERZICHT

Zuinig met energie

Warmtepomp

Bier brouwen kost energie: voor het maischen, het koken van de wort en om het gebrouwen bier te koelen. Onze brouwerij in Lieshout behoort al tot de meest energie-efficiënte brouwerijen ter wereld. Daar zijn wij trots op, maar efficiënt met energie omgaan is voor ons slechts het begin.

LEES ARTIKEL OVERZICHT


Duurzaam ketenbeheer

Blue Road Award

2015 was een jaar van hoogtepunten. Met het winnen van de Blue Road Award is onze positie als koploper bevestigd. Wij hebben deze prijs gekregen voor ons initiatief om samen met Heinz en Mars maximaal in te zetten op de binnenvaart.

LEES ARTIKEL OVERZICHT0.0% en Mud Masters

Een gezond alternatief
Wij hebben de ambitie om voor ieder moment een passend biertje te brouwen. Of dit ons superieur pilsener Swinckels' is of een Bavaria 0.0% Wit maakt voor ons geen verschil, beiden zijn een vanzelfsprekend en volwaardig onderdeel van ons bierassortiment. Wij richten ons op het stimuleren van positieve keuzes: de consument kiest in de eerste plaats voor 0.0% omdat hij of zij zin heeft in verfrissing, niet omdat iets anders niet mag.

LEES ARTIKEL OVERZICHT