Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015

Strategieontwikkeling en stakeholderdialoog

Kijken naar de toekomst
2015 was een belangrijk jaar voor Bavaria. Een jaar waarin we onze blik heel nadrukkelijk op de verre toekomst van het bedrijf hebben gericht. We realiseerden ons dat onze oude bedrijfsstrategie onvoldoende aansluit bij onze groeiambitie. Een fundamentele strategische herijking én verrijking was nodig, zowel vanuit commercieel als maatschappelijk oogpunt. Na een intensief traject is de Bavaria Strategy 2020 zo goed als gereed. Half 2015 vond de lancering plaats, waar wij uitgebreid over zullen communiceren.

bavaria_strategy_2020-1.jpg