Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Samen met stakeholders

Samen met stakeholders
We wilden onze nieuwe MVO-strategie samen met onze stakeholders vormgeven, maar op een andere manier dan we tot dan toe gewend waren. Onze bestaande stakeholderdialogen waren risico-gestuurd, gericht op het gezamenlijk beheersen van gedeelde risico’s. Samen minder slecht doen dus. Met de nieuwe strategie wilden we veel meer toe naar een waardegedreven positieve maatschappelijke bijdrage: hoe en waar kunnen wij onze contributie aan de samenleving beter vormgeven? Hoe en waar kunnen we de maatschappij verder verrijken?

Deze vragen hebben wij voorgelegd aan onze stakeholders. In 2015 is hiervoor een intensief en inspirerend proces ingericht. Met een combinatie van een grote groep externe stakeholders en een dwarsdoorsnede van interne Bavaria stakeholders is in een aantal sessies creatief nagedacht een nieuwe, toekomstbestendige strategie. De opdracht: wanneer of waardoor zou je over 10 jaar trots zijn op Bavaria?  

De Kroonkurk
Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot de MVO Kroonkurk gekomen: een strategie van 12 programma’s verspreid over de 4 eerdergenoemde ankers van Bavaria. Hiermee is de basis gelegd van ons MVO-beleid voor de komende jaren.

bavaria_mvo_kroonkurk-1.jpg

Genieten
Tijd is een centraal begrip in onze nieuwe strategie. Tijd om te genieten; van een Bavaria en de andere mooie dingen in het leven. Wij willen een tegenwicht bieden voor een maatschappij waarin tijd een schaars goed lijkt te worden, waar geen ruimte meer bestaat voor reflectie en genieten. Om consumenten ultiem te laten genieten willen wij voor ieder moment een passend biertje brouwen. Hier hoort een portfolio bij wat naadloos aansluit bij de wisselende wensen van de consument. Daarbij willen we met nieuwe, vooruitstrevende innovaties regelmatig verrassend en uitdagend uit de hoek komen. Kwaliteit van (be)leven is voor ons essentieel. Misschien komt dit door onze Brabantse wortels, maar wat ons betreft is plezier kunnen maken één van de bouwstenen van een gezonde samenleving.

Cohesie
Wij nemen onze verantwoordelijkheid, onder andere door te blijven streven naar verantwoord alcoholgebruik. Met eigen initiatieven en voorlichtingsprogramma’s vanuit de branche zetten we ons beleid op dit gebied voort. Cohesie uit zich voor ons ook in een permanente en open dialoog.. Hierbij is goed naar elkaar luisteren misschien nog wel belangrijker dan zelf aan het woord zijn. Langs deze weg komen we samen tot afwegingen en beslissingen die recht doen aan zoveel mogelijk verschillende belangen en verbinden we Bavaria met de samenleving.

Kwaliteit
Kwaliteit gaat voor ons over het overtreffen van verwachtingen. Net die extra stap zetten waarmee we consumenten, de omgeving en onszelf positief verrassen. Kwaliteit begint bij uitmuntend vakmanschap; tot in onze vezels het brouwproces perfectioneren. Werkend aan een heerlijk én kosteneffectief gebrouwen bier. Aandacht voor gezondheid en verantwoord genieten is daarbij vanzelfsprekend. Wij zijn trots op ons bier. Door authentieke verhalen te vertellen willen wij dit gevoel delen met consumenten en andere stakeholders.

Continuïteit
Als 7e generatie familiebedrijf is continuïteit een vanzelfsprekend begrip. We hebben de brouwerij en ons bedrijf in bruikleen van de volgende generatie. Voor ons betekent dit ook het bevorderen van sociale innovaties door de creatieve krachten van iedereen binnen én buiten onze brouwerij te activeren en benutten. . We blijven investeren in de omgeving. Zo blijven wij én onze regio vitaal. Aan dit anker hebben we tijdens de stakeholderdialoog een dimensie toegevoegd: we willen oneindig blijven ondernemen. Het is daarom onze lange-termijn ambitie om binnen onze ketens te streven naar circulariteit: het volledig sluiten van kringlopen om zo onze natuurlijke leefomgeving niet te belasten.