Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Van minder naar meer


2015 was ook het jaar waarin we onze nieuwe MVO-strategie hebben opgesteld. Onze oude strategie stamt uit 2008 en was gevoelsmatig aan vernieuwing toe. De ideeën achter onze maatschappelijke positionering zijn de afgelopen jaren sterk veranderd, zowel binnen als buiten ons bedrijf. Onze oude MVO-strategie richtte zich vooral op minder slecht doen: minder energie verbruiken, minder water verliezen en minder onveilige werksituaties op de brouwerij. Het steeds efficiënter maken van onze werkprocessen stond hierbij centraal. De oude strategie heeft ons veel gebracht, maar we realiseerden ons steeds meer dat dit type strategie niet meer van deze tijd is. We kunnen niet altijd minder blijven doen. Wij willen naar meer, naar beter doen, naar het leveren van een positieve bijdrage voor al onze stakeholders.

Bij het vormgeven van onze nieuwe MVO-strategie werden we geïnspireerd door diverse recente ontwikkelingen. Neem de Klimaattop in Parijs afgelopen november, waar wereldleiders zich committeerden de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en samen te streven naar 1,5 graden. Een immense opgave die zonder steun van het bedrijfsleven niet te realiseren is. Al eerder werden vorig jaar onder regie van de Verenigde Naties de Global Goals voor Sustainable Development gelanceerd. Ook hier speelt het bedrijfsleven een grote rol: zowel bij de totstandkoming als de realisatie van deze doelen. 2015 was ook een jaar waarin duidelijk werd dat duurzaam denken steeds meer gemeengoed wordt. In mei riep Paus Franciscus in zijn Groene Encycliek de wereld op tot versnelde actie: wij mensen veroorzaken klimaatverandering en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de oplossing.