Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015

Disclaimer

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. U verklaart hierbij dat u 18 jaar of ouder bent. Deze Bavaria website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.

Aansprakelijkheid

Bavaria N.V. stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Bavaria N.V. geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Bavaria N.V. is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Bavaria N.V. is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Bavaria N.V. ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Bavaria N.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Bavaria N.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Bavaria N.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle merken op deze site zijn eigendom van Bavaria N.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bavaria N.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Bavaria N.V. geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Bavaria N.V. de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoring relaties bestaan tussen Bavaria N.V. en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Bavaria N.V. is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Bavaria N.V. mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

Privacy

Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie. Bavaria N.V. neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van klant. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:
Bavaria N.V., Afdeling Klantenservice, Postbus 1, 5737 ZG Lieshout.