Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015

Voorwoord

We kijken met een gevoel van trots terug op het brouwjaar 2014. Het was niet alleen een jaar van groei, maar ook een jaar van herbezinning en inspiratie. We formuleerden een nieuwe missie en visie en legden ons geloof vast in een manifest. Hierin staat zwart op wit hoe we in de toekomst als Bavaria naar buiten willen treden. Het is geen toeval dat genieten, familiewaarde en verbinding maken daarin kernwaarden zijn. We zoeken ook meer en meer de verbinding met MVO in onze missie, visie en activiteiten. Dat betekent voor ons niet alleen het goed op orde hebben van ons eigen duurzame huis, maar juist ook het vergroten van onze bijdrage aan de maatschappij door onze kernwaarden actief uit te dragen.

Terugblik 2014

Ondanks dat de biermarkt in Nederland nog steeds onder druk staat, hebben we een goed jaar achter de rug. Het nettoresultaat steeg met € 9,2 miljoen naar € 24,7 miljoen. Vooral in de retail steeg onze omzet en ons afzetvolume. De mooie zomer en het WK droegen daar natuurlijk aan bij, maar de omzetimpuls was vooral te danken aan de introductie van Bavaria 0.0 Fruity Rosé en 0.0 Radler Lemon. De 0.0% categorie zorgt er voor dat ook veel niet-bierdrinkers Bavaria ontdekken.

Ook in de rest van Europa en op de wereldwijde markt was 2014 een goed jaar. Net als op onze thuismarkt groeide ook hier het alcoholvrije en laag-alcoholische segment het hardst. Maar de groei werd ook gestuwd door het speciaalbiersegment.

En we hebben in 2014 onze grenzen nog verder verlegd; naar Ethiopië. We bouwen daar, samen met bijna achtduizend Ethiopische aandeelhouders, aan een nieuwe brouwerij, Hebesha Breweries. Natuurlijk gaan we ook in Habesha op een zo duurzaam mogelijke wijze bier brouwen; we combineren onze Nederlandse kennis en ervaring met de lokale kennis en gebruiken. In 2015 komt Habesha-bier voor het eerst op de markt. We hopen dat het voor het gevoel van verbroedering zal zorgen waar de naam Habesha voor staat. Lees hier meer over het project.

Zoals ons manifest al aangeeft is goed bier alleen voor ons niet goed genoeg. We willen bijvoorbeeld ook dat het verantwoord tot stand komt. Vandaar dat duurzaamheid al jaren een rol speelt bij de investeringen die we doen en de besluiten die we nemen. We concentreren ons hierbij nog altijd op vijf thema’s: zorg voor mens en omgeving, verantwoord omgaan met water, zuinig met energie, duurzaam ketenbeheer en verantwoord alcoholgebruik.

Op het duurzaamheidgebied mogen we weer meerdere successen vieren, de meesten niet alleen, maar samen met onze partners en leveranciers. Zo hebben we binnen Lean and Green Barge onze transportvolumes via de binnenvaart en het spoor verder weten te vergroten. We hebben in de verduurzaming van ons transport zulke grote vorderingen gemaakt dat we in 2014 als één van de eerste Nederlandse bedrijven onze tweede Lean and Green ster hebben mogen ontvangen. Dat we nog niet klaar zijn met verduurzamen blijkt wel uit het feit dat we met Connekt praten over de eisen voor een nog te ontwikkelen derde Lean & Green ster. Lees er meer over in het onderdeel Duurzaam ketenbeheer.

Ondanks de toegenomen vraag naar speciale producten, waardoor wij kleinere batches moeten draaien, wisten we het energieverbruik in 2014 met 127 MJ/hl gelijk te houden aan 2013, bijvoorbeeld door het warmer lageren van bier en het efficiënter inzetten van onze WKK-installatie.

Onder de noemer ‘Boer Bier Water’ zorgen we er, samen met lokale boeren en andere partijen, nog steeds voor dat de lokale water- en bodemkwaliteit verbetert en verdroging wordt tegengegaan. Dankzij het project kon bovendien voor het tweede jaar brouwgerst worden geoogst in Laarbeek (ca.128 ton). Bij de brouwerij hebben we in 2014 ook weer een 5 ha groot perceel met wintergerst ingezaaid. 

In 2014 verscheen ons eerste volledig digitale verslag op ons online duurzaamheidplatform. Via de twittercampagne #ikbrouwmee vroegen we stakeholders actief om met ons mee te denken over duurzaamheid en hun mening te delen. We ontvingen inspirerende, motiverende en innovatieve ideeën en zijn daar mee aan de slag gegaan. Lees er hier meer over.

Het kan altijd beter

Er zijn natuurlijk altijd zaken die beter kunnen. We vinden het belangrijk om hier open over te zijn en met anderen over te praten. Bijvoorbeeld omdat we maar al te vaak merken dat de oplossing voor uitdagingen in de samenwerking met anderen is te vinden. Maar ook het sterker verankeren van MVO in de bedrijfsstrategie moet ons een stabiele basis bieden voor een meer structurele en eenduidige aanpak van uitdagingen en dilemma’s, bijvoorbeeld tussen financiële keuzes en maatschappelijke consequenties.

We willen verantwoord en efficiënt omgaan met water én energie, maar zien in de praktijk vaak dat maatregelen óf gunstig zijn voor ons watergebruik óf gunstig voor ons energieverbruik. We blijven zoeken naar maatregelen om zowel watergebruik als energieverbruik te blijven reduceren, maar het vinden van win-win oplossingen blijft moeilijk.

Door de steeds verder vergrijzende werknemerspopulatie, worstelen we ook met het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers. We nemen onze verantwoordelijkheid en vinden de zorg voor onze mensen belangrijk. De komende tijd willen we daarom niet alleen intern zoeken naar oplossingen, maar ook onze blik verder verbreden. En bekijken we waar we externe samenwerkingen aan kunnen gaan om onze mensen aan het werk te houden. Lees hier meer over de dilemma’s die wij in ons werk tegen komen.

Vooruitblik 2015

We vervolgen onze ingeslagen weg in 2015 en hebben een hoge verwachting van het alcoholvrije en laag-alcoholische segment. Ondanks dat we nog veel werk moeten verzetten en ons MVO beleid grondig herzien wordt, hebben we veel vertrouwen in de toekomst. Het manifest en onze nieuwe missie en visie geven ons richting en laten zien waar we als organisatie voor staan. In 2015 willen we onze nieuwe MVO-strategie lanceren, zodat we ook in de toekomst tot de top van duurzame brouwerijen blijven behoren en onze kernwaarden actief kunnen uitdragen en zo kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Bavaria_20260.jpg

Lieshout, 15 april 2015

Ing. J.R.A.S.E. Swinkels, voorzitter
P.J.F. Swinkels
Ir. C.A.S. Swinkels
Drs. F.A.M. Swinkels
Drs. P.J.J.M. Swinkels