Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015

Voorwoord

Voor u ligt ons MVO-jaarverslag 2015: Brouwerij in Bruikleen. Treffender kunnen we onze missie niet verwoorden. Het weerspiegelt ons doel om de brouwerij, ons bedrijf Bavaria, nóg mooier over te dragen aan de volgende generatie bierbrouwers. In dit verslag willen we u laten zien hoe we hier vorm aan geven: een wereldwijde brouwer met worteling in lokale grond.

2015 was een bijzonder jaar voor Bavaria, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaam ondernemen. Op mondiaal niveau werd de urgentie voor een transitie naar een duurzame samenleving nadrukkelijk onderstreept. Zo riep de Paus in zijn Groene Encycliek op tot meer inspanningen op het gebied van klimaatverandering. Een hartenkreet die we met passie ondersteunen. In september werden de Global Goals for Sustainable Development vastgesteld; inspirerende werelddoelen voor duurzame ontwikkeling tot aan het jaar 2050. Tenslotte eindigde de klimaattop in Parijs met mondiale overeenstemming over de noodzaak om de verdere opwarming van de aarde te beperken.

Deze ontwikkelingen vielen samen met de formulering voor onze nieuwe bedrijfsstrategie: Bavaria Strategy 2020. Geworteld in de lokale samenleving, brouwen we voor de wereldwijde markt: wij willen de wereld laten genieten van ons bier. Vanuit deze intentie hebben we nieuwe doelen gesteld: in 2020 willen we verdubbelen in omvang, met inachtneming van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De combinatie van onze nieuwe bedrijfsstrategie met de geschetste mondiale ontwikkelingen gaf ons aanleiding en energie om tegelijkertijd ook onze MVO-strategie te herdefiniëren. Daartoe hebben we een inspirerend en interactief proces met een diversiteit aan stakeholders ingericht om met elkaar de horizon van ons familiebedrijf te verkennen.

Vertrekkend vanuit ons familiemanifest en de daarin besloten waarden, zijn samen met externe en interne stakeholders de contouren van een nieuwe MVO strategie geschetst. De stakeholders gaven aan elk van onze 4 ankers, genieten, cohesie, kwaliteit en continuïteit, een nadere uitwerking. Dit resulteerde in 12 programma’s die de nieuwe accenten van ons MVO beleid vormen. In 2016 gaan we daar een concreet actieprogramma voor ontwikkelen.

Veel meer dan in onze bestaande MVO strategie - die vooral ging over beheersing en optimalisatie - gaan we ons vanaf nu richten op het versterken van onze positieve maatschappelijke bijdrage. Dit uit zich bijvoorbeeld heel nadrukkelijk in onze focus op consumenten – verantwoord – te laten genieten van onze bieren; het startpunt van onze positieve maatschappelijke bijdrage. Persoonlijk vind ik ook ons streven naar het sluiten en verbinden van kringlopen een inspirerend uitzicht: hoe kunnen we onze processen en ketens organiseren zodat we in 2020 al voor minimaal 50% circulair zijn? Een wenkend perspectief dat we graag samen met onze ketenpartners willen waarmaken.

Tijdens de ontwikkeling van deze strategie zijn we uiteraard gewoon doorgegaan met het mooier maken van de brouwerij. Daarin hebben we een aantal successen geboekt, maar tegelijkertijd een aantal teleurstellingen ervaren die ons tot een zekere bescheidenheid stemmen.

Ontzettend trots zijn we bijvoorbeeld op de uitverkiezing tot beste familiebedrijf ter wereld middels de IMD-Lombard Odier Global Family Business Award. We ontvingen deze prijs vanwege de unieke manier waarop wij met onze, een tikje eigengereide familie al generaties lang bier brouwen. Ook werden we voor onze inspanningen op het gebied van multimodale logistiek onderscheiden met de Blue Road Award. Daarnaast kijken we met tevredenheid naar onze verbeterde waterzuivering. Ons afvalwater is nu van dusdanige kwaliteit dat we met ons Boer Bier Water project (winnaar van de ZLTO Initiatief Juryprijs 2015) dit water komend jaar in gaan zetten voor omgekeerde drainage van landbouwgronden. Zo beschermen we onze lokale boeren tegen de effecten van verdroging en worden grondwaterbronnen minder belast.

Tegelijkertijd stelt de veranderende biermarkt ons voor nieuwe uitdagingen. We blijven ons productprotfolio uitbreiden door de toenemende vraag naar 0.0% en speciaalbier. Onze brouwerij wordt hierdoor minder efficiënt, waardoor we onze besparingsdoelen voor water en energie helaas niet hebben gerealiseerd. Ook onze bedrijfsongevallen namen toe in plaats van af. Dit stemt ons tot zorg. We steken komend jaar daarom extra energie in deze onderwerpen.

Zo was 2015 een jaar met twee gezichten: het jaar van de nieuwe strategie, van inspirerende prijzen en  mooie successen, maar tegelijkertijd ook een jaar waarin we geconfronteerd werden met de uitdagingen van de toekomst.

Komende jaren gaan we op onze eigen wijze, met ambitie, lef en verrassende initiatieven, onze schouders zetten aan het uitvoeren van onze vernieuwde MVO strategie. Onze brouwerij in Ethiopië krijgt hierbij bijzondere aandacht. Vorig jaar zomer is de brouwerij officieel in gebruik genomen en in korte tijd veroverde ons Habesha bier een unieke plaats in de lokale markt. Vanaf volgend jaar wordt ons eerste buitenlandse avontuur een vast onderdeel van ons MVO-jaarverslag.

Het succes van onze nieuwe strategie vereist een naadloze afstemming op de verwachtingen en wensen van de samenleving. Daarvoor zijn we in permanente verbinding met onze stakeholders, die voor ons de ogen en oren van de maatschappij vormen. Zo zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Als 7e generatie familiebedrijf hebben we daarbij een inspirerend doel voor ogen: oneindig ondernemen.

Oprecht geloven we dat we zo onze brouwerij nóg mooier kunnen maken. Wij hebben ons bijzondere familiebedrijf immers slechts in bruikleen van de volgende generatie brouwers. 

Jan-Renier Swinkels
Directievoorzitter