Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Aansturing leveranciers

Basisregels
Wij vinden het belangrijk dat onze leveranciers zich aan een aantal basisregels houden. Nieuwe leveranciers moeten daarom onze Code of Conduct ondertekenen voordat zij met ons zaken mogen doen. In dit document zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot mensenrechten, bescherming van het milieu en integriteit. Wij hebben de doelstellingen om op termijn ook al onze bestaande leveranciers te laten tekenen.

Eind 2015 was de Code of Conduct ondertekend door in totaal 99,6% van onze verpakkingsleveranciers en 95% van onze grondstofleveranciers, samen goed voor ca. 70% van ons inkoopvolume. In 2014 is daarnaast een duurzaamheidsindex voor grond- en hulpstoffen opgesteld. De criteria uit deze index worden sinds vorig jaar standaard meegenomen in onze audits en gesprekken met leveranciers.

Naleving van de Code of Conduct is onderdeel van ons auditprogramma. Ieder jaar nemen we één type grondstof onder de loep. Wij voeren deze audits zelf uit, waarbij op locatie wordt onderzocht of de leverancier en door ons ingekochte grondstof voldoen aan onze eisen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en overige leveringsspecificaties. Bij tekortkomingen zoeken wij samen met de leverancier naar een oplossing. In 2015 zijn 11 audits bij (potentiële) leveranciers uitgevoerd. Alle leveranciers zijn geslaagd voor de audit.

Het goede voorbeeld geven
Als wij anderen aanspreken op hun gedrag, moeten wij onze eigen zaken ook goed op orde hebben. Daarom zijn wij blij dat Bavaria vorig jaar opnieuw het hoogste niveau vast heeft kunnen houden op de MVO-Prestatieladder en bij IFS, een internationale standaard voor voedselveiligheid. Dit is ook onze doelstelling voor 2016. Daarnaast zijn onze eigen medewerkers vorig jaar getraind in het gebruik van onze nieuwe compliance handleiding.