Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Afval en reststoffen

Ook met ons afval- en reststoffenbeleid willen wij het goede voorbeeld geven. Ons brouwproces is goed voor ongeveer 90%  van onze totale jaarlijkse afvoer van reststoffen. Deze stroom bestaat vooral uit bierbostel, een restproduct van het moutbeslag. Bostel is rijk aan voedingsstoffen en wordt daarom verkocht als veevoeder. Bij onze overige bedrijfsactiviteiten ontstaan  reststoffen zoals glas, papier, kunststof, metaal, afvalwaterslib en een beperkte hoeveelheid gevaarlijk afval. Met uitzondering van gevaarlijk afval worden al deze stromen gerecycled, hergebruikt of ingezet voor energieopwekking. Ruim 99% van alle afval- en reststromen krijgen op deze manier een nuttige bestemming.

Voor komend jaar hebben wij de doelstelling om samen met onze afvalverwerker naar mogelijkheden te zoeken voor het verder verminderen van de hoeveelheid bedrijfsafval. Ook gaan wij ons in 2016 meer richten op afvalpreventie. Het is onze ambitie om in 2020 een Zero Waste brouwer te zijn.