Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Duurzame grondstoffen

In 2020 willen wij 40% van onze primaire grondstoffen afkomstig laten zijn van duurzame landbouw. Voor onze brouwgerst betekent dit dat gewerkt wordt volgens de principes van het Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Behoud van bodemkwaliteit staat hierbij centraal. Wij werken bij het verduurzamen van gerst nauw samen met onze dochteronderneming Holland Malt. Ook zoeken wij samen met onze leveranciers naar andere mogelijkheden, zoals inkoop van grondstoffen met Milieukeur-certificaat of een biologisch keurmerk..

Eind 2015 was 40% van onze ingekochte grondstoffen (exclusief brouwgerst) al duurzaam geproduceerd op basis van onze eigen duurzaamheidsindex, een stijging van 17% ten opzichte van 2014. Met deze index krijgen onze grondstofleveranciers een score op basis van onder andere hun water- en energieverbruik, vermindering van transportkilometers en CO2-emissies, duurzame teelt, mensen- en medewerkersrechten en eerlijke handel. De score wordt geverifieerd in gesprekken met leveranciers en tijdens audits.

Lokale teelt
Een klein deel van onze brouwgerst wordt lokaal geteeld. Met ons project Boer Bier Water willen we boeren in de directe omgeving van de brouwerij stimuleren om zomer- en wintergerst te verbouwen op een deel van hun akkers. Wij ondersteunen de boeren met kennis en ervaring op het gebied van waterverbruik, gewasbescherming en bodemkwaliteit. Zo proberen we ieder jaar de gerstopbrengst te vergroten en tegelijkertijd de belasting van het watersysteem en bodem te verkleinen.

In 2015 is ruim 28 ton zomergerst en 91 ton wintergerst gebruikt voor het brouwen van ons superieur pilsener Swinckels’, iets minder dan de totale oogst van 2014. De kwaliteit van de gerst is wel sterk verbeterd: ruim 75% van de totale oogst was geschikt als brouwgerst, ten opzichte van 62% in 2014. Vanwege de droge zomer was de kwaliteit en opbrengst van de zomergerst met 4,5 ton per hectare lager dan vorig jaar. Alle afgekeurde zomergerst is door één van de deelnemende boeren als veevoeder gebruikt. De natte en milde winter was echter goed voor de wintergerst. Met een productie van 6 ton per hectare, 100% geschikt als brouwgerst, is een flinke stijging ten opzichte van de vorige winteroogst gerealiseerd.

bavaria_infographic_gerstopbrengst-1.jpg