Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Logistiek

Schakels verbinden
Logistieke netwerken verbinden schakels in de keten: grondstoffen met de brouwerij en bier met de consument. Deze transportbewegingen kosten brandstof, met emissies van CO2 en fijnstof als gevolg. De continue zoektocht naar kortere routes en optimale beladingsgraden maakt dat logistieke netwerken altijd in beweging zijn. In de eerste plaats om kosten te besparen, met positieve effecten op klimaat en gezondheid als bijkomend voordeel.

Maar wij gaan verder. Ondernemerschap stopt voor ons niet bij brouwen en ook ons logistieke netwerk willen wij mooier doorgeven aan de volgende generatie. Hierbij richten wij ons op multimodaal transport: logistieke netwerken opgebouwd uit combinaties van transportmiddelen, zoals boot, trein en truck. Bavaria is niet de enige gebruiker van weg en water. Daarom zien wij het samenbrengen van vervoerders, netwerken en modaliteiten als de sleutel tot échte brandstofbesparing en emissiereductie. Met ons Blue Road project zijn wij sinds 2013 de multimodale koploper van Nederland. Wij hebben de ambitie om koploper te blijven en zo andere bedrijven te inspireren én stimuleren om aan te haken bij de multimodale toekomst.

Trots op transport
2015 was een jaar van hoogtepunten. Met het winnen van de Blue Road Award is onze positie als koploper bevestigd. Wij hebben deze prijs gekregen voor ons initiatief om samen met Heinz en Mars maximaal in te zetten op de binnenvaart. We delen binnenvaartschepen om producten naar de haven van Rotterdam te vervoeren en bieden zo een alternatief voor wegtransport. Hierdoor wordt het wegennet minder belast. Vervoer per schip is ook efficiënter, waardoor we gemiddeld minder brandstof verbruiken en schadelijke stoffen uitstoten. We hebben de doelstelling om langs deze weg onze totale logistieke CO2-emissie ieder jaar te reduceren. Met een 8% lagere uitstoot ten opzichte van 2014 is dat ook afgelopen jaar weer gelukt.

bavaria_blue_road_award-1.jpgMinister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu reikt de Blue Road Award uit aan Fred Hooft International Logistics & Customer Service Manager van Bavaria.

Wij zijn ook trots op Fred Hooft, onze Global Manager Customer Logistics. Fred is sinds vorig jaar ambassadeur van Lean & Green, het landelijke stimuleringsprogramma voor duurzame logistiek. Ook is hij nauw betrokken bij het opstellen van de criteria voor de toekomstige derde Lean & Green Star. Deze rol sluit naadloos aan bij onze ambitie om vervoerders te inspireren en stimuleren bij het verduurzamen van hun logistieke netwerken.

Meer multimodaal
Nog een hoogtepunt is de opening van ons nieuwe warehouse bij de containerterminal in Tilburg. Op dit multimodale knooppunt komen weg, spoor en water samen. Deze nieuwe opslaglocatie vergroot niet alleen onze mogelijkheden voor multimodaal transport, maar heeft ook een capaciteitsprobleem in het warehouse van de brouwerij opgelost. Door het laadproces van zogenaamde “20-voets containers” te verplaatsen naar Tilburg kunnen we de bestaande opslagcapaciteit in Lieshout veel efficiënter benutten. Deze capaciteit was hard nodig vanwege de uitbreiding van ons productportfolio. In 2016 blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor optimaal gebruik van onze bestaande opslagcapaciteit.

Een bijkomend voordeel is een betere belading van onze vrachtwagens op het traject Lieshout – Tilburg, ons laatste stukje wegtransport. In een vrachtwagen passen 30% meer pallets dan in een container. We hebben dus minder vervoersbewegingen nodig voor dezelfde hoeveelheid vracht, een jaarlijkse besparing van ruim 135.000 kilometer.

Dit is een mooi voorbeeld van meervoudige waardecreatie: het nieuwe warehouse voegt direct waarde toe aan ons multimodale netwerk en vergroot indirect de waarde van ons bestaande warehouse op de brouwerij. Tegelijkertijd wordt onze logistiek hierdoor weer een stukje efficiënter, waardoor we minder brandstof verbruiken en onze emissies van CO2 en andere schadelijke stoffen omlaag gaan.