Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Verpakkingen

Betrouwbaarheid en beleving
Bier wordt verpakt verkocht. Kwaliteit staat hierbij centraal. Blik, fles en fust zorgen op de eerste plaats dat ons bier ongeschonden de consument bereikt. Tegelijkertijd is de verpakking ons visitekaartje en het eerste contact met de (potentiële) consument. Betrouwbaarheid en beleving vormen daarmee de bouwstenen van ons verpakkingsbeleid.

Bier in blik is met ca. 73%% van onze afzet verreweg de meest verkochte verpakking, gevolgd door fles (21%) en fust (6%). Al onze verpakkingen kunnen meerdere malen worden hergebruikt (fles en fust) of gerecycled (blik). Van de glasverpakkingen bestaat ca. 50% uit retourflessen. Er zijn in 2015 geen producten verpakt in PET.   In iedere levensfase van een verpakking wordt energie verbruikt en, direct of indirect, CO2 uitgestoten. Vooral de productie van blik en glas zijn zeer energie-intensief. Wij hebben daarom de ambitie om het energieverbruik van onze verpakkingen tijdens de gehele levensduur te minimaliseren. Onze doelstelling voor 2020 is een CO2-reductie van 20% op verpakkingen ten opzichte van het referentiejaar 2008.

Onze strategie
Ons beleid volgt de Reduce, Reuse, Recycle strategie: een continue verbetercyclus gericht op vermindering van verpakkingsmateriaal (Reduce), verhoging van hergebruik (Reuse) en vergroting van het aandeel gerecyclede grondstoffen bij de productie van onze verpakkingen (Recycle).

Hergebruik van flessen en fusten is al in hoge mate geoptimaliseerd. Daarom hebben wij ons de laatste jaren vooral gericht op Reduce: het lichter maken van verpakkingen. Lichtere verpakkingen hebben meerdere voordelen: minder materiaal betekend minder grondstoffen en lagere materiaalkosten, maar ook minder gewicht om te transporteren, met een lager brandstofverbruik van vrachtwagens en schepen als resultaat.

Meten is weten
Wij willen weten of deze maatregelen en onze strategie als geheel bijdragen aan het behalen van onze doelstelling voor 2020. Daarom zijn wij in 2015 gestart met het berekenen van de CO2-emissie van onze verpakkingen. Hierbij kijken we naar de hele levenscyclus: van het winnen van grondstoffen tot en met de afvalfase na consumptie. Dit type onderzoek wordt een LevensCyclus Analyse (LCA) genoemd. De uitkomst willen we gebruiken voor verbetermaatregelen in de levensfase(n) van onze verpakkingen met de hoogste CO2–uitstoot.

Betrouwbare data is essentieel voor een bruikbare uitkomst. Omdat wij onze verpakkingen niet zelf produceren zijn wij voor een belangrijk deel van deze data aangewezen op onze leveranciers. Helaas is de verpakkingsindustrie op dit moment nog onvoldoende transparant over het energieverbruik van haar productieprocessen. Concurrentiegevoeligheid wordt hierbij als argument gebruikt. De productie van glas en blik kost echter veel energie en is daarmee bepalend voor de uitkomst van onze LCA’s. Zonder detailinformatie kunnen wij onvoldoende richting geven aan de duurzame ontwikkeling van onze eigen verpakkingen.

Wij zijn niet de enige brouwer in Nederland die last heeft van dit gebrek aan transparantie. Binnen de branche lopen meerdere initiatieven om producenten van blik en glas te stimuleren meer data te delen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en dragen waar nodig bij. Daarnaast gaan wij komend jaar verder met het meten van de impact van onze eigen verpakkingen.