Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

De Nederlandse brouwers & Bavaria

De Nederlandse Brouwers is de overkoepelde organisatie die de niet-commerciële belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen, samen goed voor ruim 95% van de totale bierproductie. De activiteiten van de Nederlandse Brouwers variëren van het geven van voorlichting over bier tot het samen met de branche formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen, zowel nationaal als internationaal. Al deze activiteiten dienen in de basis één belangrijk doel: brouwers in Nederland vrij, kostenefficiënt en verantwoord bier te laten brouwen én verkopen in binnen- en buitenland.

Nederland is een klein land met meerdere brouwers van wereldformaat. Nederlandse Brouwers heeft daarmee een sleutelrol in de zoektocht naar niet-concurrerende oplossingen voor kwesties die voor de hele branche relevant zijn. Ook vanuit onze familiewaarden geloven wij sterk dat samenwerking binnen de branche meer mogelijk maakt.

Zo is vorig jaar door de branche deelgenomen aan de stakeholderdialoog over de nieuwe Structuurvisie Ondergrond van de Rijksoverheid. In deze visie wordt het toekomstig gebruik van de bodem en diepere ondergrond verkend, zoals de mogelijkheden voor gasopslag en schaliegaswinning. De ondergrond is essentieel voor bierbrouwers: wij gebruiken de ondergrond voor waterwinning en de bodem voor het telen van brouwgerst. Het is daarom van groot belang dat ook met onze belangen rekening wordt gehouden.

Wij hechten dan ook zeer veel waarde aan onze relatie met De Nederlandse Brouwers. Waar noodzakelijk of gewenst geven wij graag proactief ondersteuning. Dat kan financieel zijn, bijvoorbeeld bij campagnes over verantwoord alcoholgebruik, of door het leveren van kennis, zoals wij doen door deelname aan meerdere werkgroepen.

Het ontsluiten van nieuwe kennis binnen de branche is een andere waardevolle kerntaak van de Nederlandse Brouwers. Dit gebeurt niet alleen door het faciliteren van werkgroepen, maar ook in projectvorm. Zo is vorig jaar een inventarisatie uitgevoerd van alle verpakkingsstrategieën binnen de branche. Het resultaat is een overzicht van best-practices en branche-brede verbetermogelijkheden. In bredere zin wordt verzamelde kennis gebruikt voor het opstellen van feitendossiers over voor de branche relevante onderwerpen. Als lid kunnen wij deze dossiers gebruiken in gesprekken met onze stakeholders.

Wij zijn ook erg blij om te horen dat onze inzet voor de branche wordt gewaardeerd. Anne-Marie Niks, beleidsmedewerker Duurzaamheid & Ketenbeheer bij de Nederlandse Brouwers:

“Bavaria is zeer actief binnen de Nederlandse Brouwers en oprecht betrokken bij maatschappelijke kwesties, zoals verantwoord alcoholgebruik. Ik vind het ook inspirerend om te zien hoe Bavaria best-practices en kennis deelt binnen haar keten, zoals in het Blue Road project en met Boer Bier Water. Dit zijn ook echt vooruitstrevende projecten waarmee wij de Nederlandse bierbranche internationaal op de kaart kunnen zetten. Bavaria valt binnen de branche ook op door haar open communicatie over water en energie, bijvoorbeeld over hun nieuwe warmtepomp. Toen deze vorig jaar operationeel was organiseerde Bavaria een demonstratie op de brouwerij. Al onze leden waren hiervoor uitgenodigd. Ik werk dan ook altijd graag met Bavaria samen.”