Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Jongeren & alcohol

Geen 18, geen alcohol. Hierover is geen discussie mogelijk. Vanuit onze branchevereniging, de Nederlandse Brouwers, en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) lopen meerdere campagnes gericht op jongeren. Daar waar nodig leveren wij mensen of financiële middelen, bijvoorbeeld aan het initiatief Nuchter over Bier. Op deze website kunnen ouders terecht voor informatie over de effecten van alcohol op jongeren. Ook bevat de website tips voor het voorlichten van jongeren over verantwoord alcoholgebruik.

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat dit soort campagnes een positief effect heeft op het drinkgedrag van Nederlandse jongeren: sinds 2003 neemt het alcoholgebruik onder jongeren ieder jaar verder af. Ondanks deze positieve trend blijft helaas een groep jongeren over die te vroeg en te veel drinkt. Verbieden heeft vaak een averechts effect op deze groep. In 2016 gaan de Nederlandse Brouwers daarom samen met het Nederlands Debat Instituut op VMBO-scholen debatten organiseren over verantwoord alcoholgebruik. Scholieren moeten zich vanuit een voor- of tegenargument inlezen in de problematiek. Zo willen we vanuit de bierbranche jongeren op een positief uitdagende manier bewuster maken van de gezondheidseffecten van alcohol.

In onze eigen regio zien wij een toename van excessief alcoholgebruik onder jongeren. Wij maken ons zorgen over deze trend, maar worstelen met het vinden van een effectieve strategie. Als bierbrouwer kunnen en willen wij niet op de stoel van de opvoeder gaan zitten. Daarnaast hebben ook ouders vaak maar beperkte invloed op het gedrag van pubers. Wij hebben nog geen antwoord gevonden op dit dilemma. Ook zijn we nog zoekende naar een passende bijdrage aan het regionale  project Laat je niet flessen! van de GGD Brabant-Zuidoost. Komend jaar gaan wij op zoek naar een Bavaria-eigen, positieve en zo effectief mogelijke aanpak.