Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Boer Bier Water

Boeren en brouwers
Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de brouwerij. Veel boeren in onze regio zijn afhankelijk van grondwater voor de irrigatie van landbouwgronden, onttrokken uit bronnen waar ook wij gebruik van maken. Akkers op hoger gelegen zandgronden hebben last van verdroging in de zomer. Boeren zijn hierdoor genoodzaakt meer grondwater te onttrekken om schade aan gewassen te voorkomen. Wij verwachten dat het risico op droogteschade door klimaatverandering in de toekomst steeds groter wordt. Ook gebruiken boeren kunstmest op hun akkers, met uitspoeling van schadelijke stoffen naar de bodem en het grondwater als gevolg. Dit alles veroorzaakt een toenemende druk op de kwaliteit en beschikbaarheid van het grondwater waar wij ons bier mee brouwen. Wij kunnen dit probleem niet alleen oplossen. Daarom is Bavaria in 2012 gestart met het project Boer Bier Water. De ambitie: het toekomstbestending maken van de waterhuishouding en bodemkwaliteit in onze regio, samen met boeren, de overheid en het Brabantse bedrijfsleven.

Met Boer Bier Water leggen we nieuwe verbindingen tussen boeren en brouwers en tussen reststromen en grondstoffen. Deze verbindingen moeten waarde creëren én behouden, niet alleen voor ons, maar voor alle stakeholders in het project. Met de aanleg van een verdeelstation en een ondergronds leidingnetwerk tussen onze waterzuivering, het land van één van de deelnemende boeren en het Wilhelminakanaal is afgelopen jaar een grote stap gezet in het verbinden van boer, bier en water. Tijdens droge periodes kan gezuiverd restwater via dit netwerk geïnjecteerd worden in de bodem en ook worden geloosd op het kanaal om zo het waterniveau op peil houden. Andere boeren uit de omgeving kunnen water uit het kanaal gebruiken voor irrigatie en langs deze weg meeprofiteren van ons restwater. Hierdoor worden boeren in onze regio minder afhankelijk van grondwater.
Het benutten in plaats van afvoeren van restwater wordt omgekeerde drainage genoemd en is in deze vorm uniek binnen Nederland. Komend voorjaar gaan we dit systeem testen. Gedurende twee seizoenen onderzoeken we samen met de boer wanneer en hoe deze vorm van drainage het beste werkt. Bij positief resultaat wordt het leidingnetwerk de komende jaren uitgebreid.

Boer Bier Water heeft vorig jaar de ZLTO Initiatief Juryprijs gewonnen. Voor ons en de andere deelnemers is dit een bekroning op onze gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren.