Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Water: onze verantwoordelijkheid

De natuurlijke, diepe bronnen onder de brouwerij hebben een wettelijk beschermde status. Als grootverbruiker (in 2015 onttrokken wij 2,9 miljard liter water) beschouwen wij het waarborgen van de beschikbaarheid en kwaliteit van grondwater daarom als onze verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de volgende generatie brouwers, maar voor de regio als geheel.

Onze verantwoordelijkheid begint op de brouwerij. Wij belasten het regionale watersysteem door grondwater te onttrekken en restwater te lozen. Van het ingenomen grondwater eindigt ruim een kwart in ons bier, een klein deel verdampt tijdens het brouwproces en wat overblijft is restwater. Het restwater wordt via onze eigen biologische waterzuiveringsinstallatie (BWZI) zo schoon als mogelijk teruggebracht in het watersysteem. Wij willen de waterbalans van de brouwerij (het verschil tussen onze waterinname en onze lozing) zoveel als mogelijk neutraliseren en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het beperken van waterverliezen. Dit heeft meerdere positieve effecten: we realiseren hiermee niet alleen een kostenbesparing, ook onze druk op grondwaterbronnen wordt verlaagd én we lozen minder restwater. Wij hebben de ambitie om tot de meest waterefficiënte brouwerijen ter wereld te behoren.