Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Zuiver restwater

Ons restwater moet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen om gebruikt te mogen worden voor omgekeerde drainage. Daarom hebben wij de prestaties van onze BWZI het afgelopen jaar sterk verbeterd. Vorig jaar is een langlopend onderzoek naar de effectiviteit van ons biologisch zuiveringsproces afgerond. Op basis van proeven met Nereda, een innovatie waterzuiveringstechniek ontwikkeld door Royal HaskoningDHV, is inzicht verkregen in de meest kritische bottlenecks voor verbetering van het biologisch zuiveringsrendement. De BWZI is hierop aangepast, onder andere door de installatie van aanvullende meetsensoren en het optimaal afstemmen van de capaciteit van onze beluchtingstanks op het restwater uit de brouwerij. De procesvoering van de BWZI is door deze aanpassingen veel beter afgestemd op productieschommelingen in de brouwerij. Onze chemische zuivering, een back-up voor verwijdering van fosfaat uit het restwater, is daarmee overbodig geworden en vorig jaar ontmanteld. Dit heeft een positief effect op de groei van bacteriën die zorgen voor de biologische zuivering en het aanmaken van slib.

Het eindresultaat is beter restwater: minder verontreiniging en een meer constante samenstelling gedurende het jaar. Dit zien we terug in de spectaculaire verbetering van onze emissiewaarden. Zo is de gemiddelde fosfaatconcentratie met ruim 40% gedaald ten opzichte van 2014 en de jaarvracht zelfs bijna gehalveerd.

Met de verdeling van ons restwater over het drainagenetwerk, het Wilhelminakanaal en de Goorloop gaat onze belasting van het watersysteem komend jaar nog verder omlaag. Anders dan vorig jaar aangekondigd hebben we daarom besloten om ons laatste fosfaat-houdende reinigingsmiddel voorlopig te behouden, ook omdat op dit moment geen gelijkwaardige vervanger beschikbaar is. Daarnaast wordt in 2016 de signaalfunctie van de BWZI aangescherpt en toegankelijk gemaakt via een dashboardsysteem. De samenstelling van het restwater uit de brouwerij kan zo gebruikt worden om productieverliezen vroegtijdig op te sporen.

Niet alleen de kwaliteit van ons restwater is verbeterd, maar ook het slib dat na zuivering achterblijft. Nu de chemische zuivering ontmanteld is worden de fosfaten in ons restwater volledig biologisch gezuiverd en opgenomen in het aerobe slib. Na compostering zijn deze fosfaten vervolgens biologisch beschikbaar voor planten. Mout bevat van nature veel fosfaat. Onze compost is daarmee een natuurlijk alternatief voor kunstmest.