Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Veilig werken

Een veilige basis
Een veilige werkomgeving is de basis voor duurzame inzetbaarheid. Bij Bavaria is dit niet alleen een wettelijke plicht, maar een verantwoordelijkheid die onlosmakelijk is verbonden met onze familiewaarden: zorg voor elkaar en een blijvende relatie. Iedereen draagt verantwoordelijkheid in het creëren van een gezonde veiligheidscultuur, van directie tot bezoeker. Dit gaat niet vanzelf. Daarom hebben wij de afgelopen jaren sterk ingezet op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen Bavaria. Onze doelstelling: nul ongevallen met verzuim in 2017.

Resultaten en doelen
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid binnen ons warehouse. Op deze afdeling bleek een gehaaste en impulsieve cultuur te heersen, waardoor veel onveilige situaties ontstonden. Met een combinatie van organisatorische wijzigingen en technische maatregelen is meer rust en overzicht gecreëerd op de werkvloer. Ook hebben we geleerd om strenger op te treden bij onveilig gedrag. We verwachten dit komend jaar terug te zien in een afname van het aantal ongevallen met verzuim in ons warehouse.

Daarnaast is de ompakafdeling in ons warehouse verplaatst en opnieuw ingericht. Binnen deze afdeling werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Atlant Groep) en mensen met een verstandelijke beperking (Stichting ORO). Tijdens productiepieken worden hier ook uitzendkrachten ingezet. Door het verplaatsen van de afdeling hoeven medewerkers niet meer door de drukke omgeving van het warehouse te lopen. De nieuwe locatie is ook duidelijker afgebakend, beter verlicht en biedt meer structuur. Daarnaast is meer contact met het vaste personeel mogelijk. Het resultaat is een veilige, schone en gezellige werkomgeving.

Ondanks onze inspanningen is de doelstelling voor 2015 van maximaal 3 ongevallen met verzuim niet gehaald. In totaal zijn 18 ongevallen met verzuim geregistreerd, waarvan 11 met eigen personeel, resulterend in 373 verloren dagen (inclusief 78 dagen verzuim door een ongeval uit 2014). Het totaal aantal ongevallen is met 64% toegenomen ten opzichte van 2014, terwijl het aantal verloren dagen met een kwart is gereduceerd. Meer dan de helft van deze ongevallen vond plaats in de productie en is grotendeels het gevolg van een afname in veiligheidsbewustzijn tijdens productiepieken in de zomermaanden. De overige ongevallen (8) vonden plaats binnen de afdeling Horeca Operations. Op deze afdeling zien we een plotselinge toename in het aantal ongevallen met én zonder verzuim. Al deze ongevallen vonden plaats op locaties van horecaklanten tijdens de drukste periode van het jaar.

Wij maken ons zorgen over de sterke toename van het aantal ongevallen, des te meer omdat we door onze groeiambitie meer productiepieken verwachten. De veiligheid van mensen moet echter altijd voorop staan. Daarom heeft het verbeteren van onze veiligheidscultuur de hoogste prioriteit in 2016.

In 2016 starten wij daarom met een brouwerij-breed cultuurprogramma, waarmee de grondoorzaken van onze ongevallen worden aangepakt. Daarnaast wordt komend jaar een app ontwikkeld voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties, vooral gericht op collega’s die veel onderweg zijn. Hiermee willen we het gebruik van ons registratiesysteem SAFE makkelijker maken en uiteindelijk iedereen actiever betrekken bij het veiliger maken van hun eigen werkomgeving.