Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Wij gaan samen voor duurzame inzetbaarheid

Resultaten en doelen
Wij willen dat mensen werk doen dat past bij hun leeftijd. Daarom starten we in 2016 met een nieuwe generatieregeling. Zestigplussers kunnen hiermee tot hun 67e voor 50% gaan werken met behoud van 85 tot 100% van hun inkomen. Wij doen dit samen USG People en zijn hiermee de eerste in Nederland. Deze regeling creëert waarde voor alle stakeholders: de 60-plusser behoudt zijn inkomsten en gezondheid, ons verzuim gaat omlaag, de werkgelegenheid voor jongeren in de regio gaat omhoog en de vakbonden zijn blij omdat medewerkers meer ruimte krijgen om het verloop van hun loopbaan naar eigen inzicht in te vullen. Ook sluit dit plan aan bij de wens van de overheid om meer mensen vrij te maken voor het geven van mantelzorg.

In 2015 is met de vakbonden ook overeenstemming bereikt over het opnemen van een persoonsgebonden “duurzaam inzetbaarheidsbudget” in onze nieuwe cao. Dit budget kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor omscholing, coaching of het verbeteren van de eigen gezondheid.

Hiermee willen wij mensen meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen inzetbaarheid en zo het gevoel wegnemen volledig van Bavaria afhankelijk te zijn. In 2016 gaan wij de praktische toepassing van het budget verder vormgeven.

Daarnaast hebben we vorig jaar ons nieuwe verzuimdashboard gelanceerd. Met dit systeem krijgen leidinggevenden meer informatie over de oorzaken van verzuim op hun afdeling. Zo kunnen sneller maatregelen worden genomen om toekomstig verzuim te voorkomen.

Ons gemiddelde verzuimpercentage (Bavaria NV incl. dochterondernemingen) was met 4,7% flink lager dan in 2014 (5,3%). Hiermee is onze doelstelling van 4,45% voor 2015 echter niet behaald. Komend jaar hopen we de resultaten van onze generatieregeling en het inzetbaarheidsbudget terug te zien in een verdere daling van het ziekteverzuim.

Tenslotte is ook onze interne communicatiestructuur vernieuwd. Met de nieuwe bedrijfs- en MVO-strategie verandert onze organisatie. Door mensen helder te informeren en mee te laten denken over het veranderproces wordt het gewenste eindresultaat sneller bereikt. In 2016 gaan wij verder met het implementeren van de nieuwe structuur.