Download
Volg ons
MVO VERSLAG 2015
Terug naar overzicht

Energieverbruik en veranderingen

Het afgelopen jaar was ons specifieke energieverbruik 126 MJ per hectoliter bier, ten opzichte van 127 MJ per hectoliter in 2014. Hiermee hebben wij onze jaardoelstelling om het energieverbruik te beperken tot 120 MJ per hectoliter bier niet gehaald. Onze specifieke CO2-emissie was met 4,7 kilogram per hectoliter bier gelijk aan vorig jaar.

Het is vorig jaar helaas niet gelukt om het aandeel biogas in ons energieverbruik te vergroten. Biogas in de vorm van methaan komt als restproduct vrij uit onze waterzuivering. Wij voorzien hiermee op een duurzame manier in ongeveer 4% van onze eigen energiebehoefte. Door groot onderhoud aan de zuivering en de ombouw van onze biogasmotoren was de opbrengst van biogas echter lager dan verwacht. Komend jaar worden de draaiuren van deze motoren verder geoptimaliseerd. Wij verwachten dit terug te zien in een hoger aandeel biogas in onze totale energieverbruik over 2016.

Tot nu toe hebben wij ons voornamelijk gericht op efficiëntieverbetering in de brouwerij. Omdat onze processen al in hoge mate geoptimaliseerd zijn, merken wij echter steeds vaker dat we bij onze bestaande installaties tegen de grenzen aanlopen van wat technisch haalbaar is. Als we ons specifieke energieverbruik écht willen minimaliseren moeten we de lat dus een flink stuk hoger durven leggen. Daarom gaan we, mede geïnspireerd door de klimaattop in Parijs, komend jaar een nieuwe energieambitie formuleren.

Samenwerking met andere partijen wordt essentieel voor het realiseren van onze ambities, aangezien wij niet verwachten volledig zelfvoorzienend te kunnen zijn in onze energiebehoefte. Een voorbeeld is het gebruik van aardwarmte. Wij zien dit als een potentieel interessante energiebron voor onze brouwerij. Het opsporen en winnen hiervan is echter zeer kostbaar. In 2016 gaan wij daarom samen met andere partijen de regionale warmtevraag in kaart brengen.

Daarnaast wordt komend jaar een nieuw energiemonitoringsysteem (EMS) in gebruik genomen. Ons huidige EMS is door de vele uitbreidingen onoverzichtelijk geworden. Naast overzicht moet het nieuwe EMS een verbetering van onze onderhoudsprogramma’s opleveren. Door de focus te verleggen naar preventief onderhoud besparen we energie en water en wordt de veiligheid van onze installaties vergroot.

De vorig jaar aangekondigde branche-brede energie- en waterbenchmarks zijn uitgesteld. Komend jaar wordt dit in internationaal verband weer opgepakt.